Từ khóa tìm kiếm: tình hình kinh tế

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh thị trường trái phiếu, chứng khoán, bất động sản

Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm chấn chỉnh các thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, chứng khoán để hoạt động thực chất, lành mạnh; xử lý người sai, bảo vệ người đúng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.